• pl
  • en
  • de


Dart -Piłka Nożna lub Strzelanie z Łuku

W standardowym Darcie do zabawy używa się małych lotek, my proponujemy zabawę z piłką nożną lub strzelanie z łuku. Zabawa polega na trafieniu  piłką (wielkości piłki futbolowej) lub strzałą do ponumerowanej tarczy o wielkości 5m.

Numeracja na tarczy została wprowadzona w 1896r. przez Briana Gamlina. Jest ona tak skonstruowana, by jak najbardziej karac niedokładnośc graczy.

Tarcza do Darta jest podzielona na 20 trójkątnych pól, promieniowo wychodzących ze środka tablicy. Pola te są numerowane od 1 do 20.

Numeracja ta stanowi podstawę przyznawania punktów za trafienie.

Obowiązują następujące zasady punktacji:

-trafienie dużego pola, jest punktowane zgodnie z numeracją pola,

-trafienie w wąską, zewnętrzną częśc pola jest punktowane zgodnie z numeracją pola pomnożoną przez 2,

-trafienie w wąską, wewnętrzną częśc pola, znajdującą się w połowie odległości między zewnętrznym paskiem i środkowym kołem jest, punktowana zgodnie z numeracją pola mnożoną przez 3

-środek tablicy jest podzielony na:

       -zewnętrzny pierścień, którego trafienie daje 25 punktów,

       -środkowe, ściśle centralne koło którego trafienie daje 50 punktów,

-trafienie poza zewnętrzny pierścień daje 0 punktów,

-jeżeli po wykonaniu strzału, piłka czy strzała nie wbiją się w tablicę, taki strzał daje 0 punktów,

Największą liczbę punktów, jaką można zdobyc za pomocą trzech strzałów wynosi 180. Można ja uzyskac wtedy, gdy każda piłka czy strzała trafi w potrójną częśc pola za 20 punktów.

 

 Wymiary Darta: średnica 5m